Základná škola Uzovské Pekľany, Uzovské Pekľany 67

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Uzovské Pekľany 67, 08262 Uzovské Pekľany
WWW:
E-Mail: zs.uzovskepeklany@centrum.sk
Telefón: 051 / 4594398, 0911444236
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 710062834
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Mária Pekárová
Riaditeľ
Základná škola Uzovské Pekľany, Uzovské Pekľany 67