Spojená škola-Špeciálna základná škola Sabinov, SNP 15

Typ: Spojená škola
Adresa: SNP 15, 08301 Sabinov
WWW:
E-Mail: skola@ossnpsb.svcmi.sk
Telefón: 051 / 4523832
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 042344751
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Gabriel Birčák
Riaditeľ
Spojená škola-Špeciálna základná škola Sabinov, SNP 15