Základná škola s MŠ Dolné Orešany, Dolné Orešany 209

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Dolné Orešany 209, 91902 Dolné Orešany
WWW:
E-Mail: riaditel@zsdoresany.edu.sk
Telefón: 335582109
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trnava
IČO: 037836480
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Klimová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Dolné Orešany, Dolné Orešany 209
fotka
PhDr. Mária Tremková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Dolné Orešany, Dolné Orešany 209