Základná škola Dolné Plachtince, Dolné Plachtince 34

Typ: Základná škola
Adresa: Dolné Plachtince 34, 99124 Dolné Plachtince
WWW:
E-Mail: zsdolneplachtince@centrum.sk
Telefón: 474830402
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Veľký Krtíš
IČO: 037831623
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Henrieta Magdemeová
Riaditeľ
Základná škola Dolné Plachtince, Dolné Plachtince 34