Základná škola Vislava, Vislava 26

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Vislava 26, 09021 Vislava
WWW:
E-Mail: vislava@post.sk
Telefón: 054 / 7422741, 0905587918
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Stropkov
IČO: 710054793
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ľudovít Kotuliak
Riaditeľ
Základná škola Vislava, Vislava 26