Základná škola s MŠ Dolné Vestenice, Ľ. Štúra 71/1

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Ľ. Štúra 71/1, 97223 Dolné Vestenice
WWW:
E-Mail: vdufek@post.sk
Telefón: 465498034
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Prievidza
IČO: 036126691
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Viera Chudá
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Dolné Vestenice, Ľ. Štúra 71/1
fotka
Mgr. Vladimír Dufek
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Dolné Vestenice, Ľ. Štúra 71/1