Základná škola Vyšná Olšava, Vyšná Olšava 117

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Vyšná Olšava 117, 09032 Vyšná Olšava
WWW:
E-Mail: zsvysnaolsava@gmail.com
Telefón: 054 / 7494141
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Stropkov
IČO: 710063776
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Amália Borková
Riaditeľ
Základná škola Vyšná Olšava, Vyšná Olšava 117