Súkromná základná škola Giraltovce, Dukelská 33

Typ: Základná škola
Adresa: Dukelská 33, 08701 Giraltovce
WWW:
E-Mail: szsgir@centrum.sk
Telefón: 054 / 7322510, 0915941293
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Svidník
IČO: 042083150
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Branislav Baran
Riaditeľ
Súkromná základná škola Giraltovce, Dukelská 33