Základná škola Želmanovce, Želmanovce 26

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Želmanovce 26, 08644 Želmanovce
WWW:
E-Mail: zszelmanovce@zoznam.sk
Telefón: 054 / 7322616
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Svidník
IČO: 710060882
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Andrej Čorba
Riaditeľ
Základná škola Želmanovce, Želmanovce 26