Základná škola Rovné, Rovné 52

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Rovné 52, 09016 Rovné
WWW:
E-Mail: zakladnaskolarovne@centrum.sk
Telefón: 054 / 7562219, 0907301466
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Svidník
IČO: 710063725
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Vladimír Pasnišín
Riaditeľ
Základná škola Rovné, Rovné 52