Základná škola Roztoky, Roztoky 61

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Roztoky 61, 09011 Roztoky
WWW:
E-Mail: riaditel@zsroztoky.edu.sk
Telefón: 054 / 7592215
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Svidník
IČO: 710063733
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Emília Poperníková
Riaditeľ
Základná škola Roztoky, Roztoky 61