Základná škola Janka Matúšku Dolný Kubín, Kohútov sad 1752/4

Typ: Základná škola
Adresa: Kohútov sad 1752/4, 02601 Dolný Kubín
WWW:
E-Mail: riaditelka@zsjmdk.org
Telefón: 043/ 5862 346
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dolný Kubín
IČO: 037808699
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Mária Andrisová
Riaditeľ
Základná škola Janka Matúšku Dolný Kubín, Kohútov sad 1752/4
fotka
Mgr. Mária Paľová PhD.
Výchovný poradca
Základná škola Janka Matúšku Dolný Kubín, Kohútov sad 1752/4