Základná škola Vyšný Orlík, Vyšný Orlík 84

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Vyšný Orlík 84, 09011 Vyšný Orlík
WWW:
E-Mail: obecvysnyorlik@stonline.sk
Telefón: 054 / 7525081
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Svidník
IČO: 710063792
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Červeňáková
Riaditeľ
Základná škola Vyšný Orlík, Vyšný Orlík 84