Základná škola s MŠ Dolný Kubín, Komenského 279/32

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Komenského 279/32, 02601 Dolný Kubín
WWW:
E-Mail: badanova@zskomdk.edu.sk 
Telefón: 908 904 258 
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dolný Kubín
IČO: 037808761
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Dabiela Szabová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Dolný Kubín, Komenského 279/32
fotka
Mgr. Eva Turkotová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Dolný Kubín, Komenského 279/32
fotka
Mgr. Dáša Badáňová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Dolný Kubín, Komenského 279/32