Základná škola Rudlov, Rudlov 126

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Rudlov 126, 09435 Rudlov
WWW:
E-Mail: zsrudlov@gmail.com
Telefón: 057 / 0917091781
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Vranov nad Topľou
IČO: 710064519
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Zuzana Stanovčáková
Riaditeľ
Základná škola Rudlov, Rudlov 126