Základná škola Vranov nad Topľou, Lomnická ulica 620

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Lomnická ulica 620, 09303 Vranov nad Topľou
WWW:
E-Mail: zslomnickavt@azet.sk
Telefón: 057 / 4422628
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Vranov nad Topľou
IČO: 710064560
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Slavka Ihnátová
Riaditeľ
Základná škola Vranov nad Topľou, Lomnická ulica 620