Základná škola Žalobín, Žalobín 36

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Žalobín 36, 09403 Žalobín
WWW:
E-Mail: zszalobin@zoznam.sk
Telefón: 057 / 4494160
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Vranov nad Topľou
IČO: 710064594
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Valéria Račková
Riaditeľ
Základná škola Žalobín, Žalobín 36