Základná škola - Grundschule Gelnica, Hlavná 121

Typ: Základná škola
Adresa: Hlavná 121, 05601 Gelnica
WWW:
E-Mail: zsgl@zshlavgl.edu.sk
Telefón: 053 / 4821300, 4799660
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Spišská Nová Ves
IČO: 035543906
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Hudáková
Riaditeľ
Základná škola - Grundschule Gelnica, Hlavná 121