Súkromná základná škola Košice-Staré Mesto, Škultétyho 10

Typ: Základná škola
Adresa: Škultétyho 10, 04001 Košice - Staré Mesto
WWW:
E-Mail:
Telefón:
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice I.
IČO: 798000005
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Riaditeľ
Súkromná základná škola Košice-Staré Mesto, Škultétyho 10