Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín, Ul. Martina Hattalu 2151

Typ: Základná škola
Adresa: Ul. Martina Hattalu 2151, 02601 Dolný Kubín
WWW:
E-Mail: skola@zshatadk.edu.sk
Telefón: 043/ 5864 468
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dolný Kubín
IČO: 037808796
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Eva Pelachová
Výchovný poradca
Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín, Ul. Martina Hattalu 2151
fotka
Mgr. Magdaléna Kubisová
Riaditeľ
Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín, Ul. Martina Hattalu 2151