Súkromná základná škola Košice-Západ, Tr. SNP 104

Typ: Základná škola
Adresa: Tr. SNP 104, 04011 Košice - Západ
WWW:
E-Mail: kontakt@nasa-skola.sk
Telefón: 055 / 0907917794, 0917234162
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice II. - IV.
IČO: 045007802
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Holcerová
Riaditeľ
Súkromná základná škola Košice-Západ, Tr. SNP 104