Evanjelická základná škola Košice-Dargovských hrdino, Exnárova 10

Typ: Základná škola
Adresa: Exnárova 10, 04022 Košice - Dargovských hrdinov
WWW:
E-Mail: ezskosice@gmail.com
Telefón:
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice II. - IV.
IČO: 798000073
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Riaditeľ
Evanjelická základná škola Košice-Dargovských hrdino, Exnárova 10