Súkromná základná škola Jánoš Dolný Kubín, Ul. Obrancov mieru 1779

Typ: Základná škola
Adresa: Ul. Obrancov mieru 1779, 026 01 Dolný Kubín
WWW:
E-Mail: hojova@skolajanos.sk
Telefón: 915816709
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dolný Kubín
IČO: 42058759
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ľudmila Fajčáková
Riaditeľ
Súkromná základná škola Jánoš Dolný Kubín, Ul. Obrancov mieru 1779
fotka
Mgr. Štefániu Palugovú
Výchovný poradca
Súkromná základná škola Jánoš Dolný Kubín, Ul. Obrancov mieru 1779