Súkromná základná škola Košice-Juh, Užhorodská 39

Typ: Základná škola
Adresa: Užhorodská 39, 04011 Košice - Juh
WWW:
E-Mail: katunska@gmail.com
Telefón: 0911903085
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice II. - IV.
IČO: 042330181
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Gabriela Tóthová
Riaditeľ
Súkromná základná škola Košice-Juh, Užhorodská 39