Súkromná základná škola Košice-Juh, Užhorodská 39

Typ: Základná škola
Adresa: Užhorodská 39, 04001 Košice - Juh
WWW:
E-Mail:
Telefón:
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice II. - IV.
IČO: 798000074
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Riaditeľ
Súkromná základná škola Košice-Juh, Užhorodská 39