Základná škola a gymnázium s VJM Moldava nad Bodvou, Československej armády 15

Typ: Základná škola
Adresa: Československej armády 15, 04501 Moldava nad Bodvou
WWW:
E-Mail: sekretariat@gymnmold.edu.sk
Telefón: 055 / 4602284, 0917677144
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice - okolie
IČO: 031302904
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. István Nagy
Riaditeľ
Základná škola a gymnázium s VJM Moldava nad Bodvou, Československej armády 15