Základná škola s MŠ Juraja Holčeka Dolný Ohaj, Dolný Ohaj 583

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Dolný Ohaj 583, 94143 Dolný Ohaj
WWW:
E-Mail: smolikova.eva@centrum.sk
Telefón: 035/ 6582 171, 911 346 003
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nové Zámky
IČO: 037863894
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Mária Hozlárová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Juraja Holčeka Dolný Ohaj, Dolný Ohaj 583
fotka
Mgr. Eva Smolíková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Juraja Holčeka Dolný Ohaj, Dolný Ohaj 583