Základná škola Dolný Pial, Hlavná 60

Typ: Základná škola
Adresa: Hlavná 60, 93537 Dolný Pial
WWW:
E-Mail: skola.dpial@stonline.sk
Telefón: 036/6386113
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Levice
IČO: 037864327
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Ingrid Štefanová
Výchovný poradca
Základná škola Dolný Pial, Hlavná 60
fotka
Mgr. Zuzana Sajková
Výchovný poradca
Základná škola Dolný Pial, Hlavná 60
fotka
PaedDr. Jana Drienovská
Riaditeľ
Základná škola Dolný Pial, Hlavná 60