Základná škola Domaniža, Domaniža 103

Typ: Základná škola
Adresa: Domaniža 103, 01816 Domaniža
WWW:
E-Mail: zs@zsdomaniza.edu.sk 
Telefón: 424394541
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Považská Bystrica
IČO: 036125814
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Daniela Kovačovičová
Výchovný poradca
Základná škola Domaniža, Domaniža 103
fotka
Mgr. Naďa Kováčiková
Riaditeľ
Základná škola Domaniža, Domaniža 103