Základná škola s MŠ Drahovce, Školská 907/2

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Školská 907/2, 92241 Drahovce
WWW:
E-Mail: skola@zsdrahovce.edu.sk
Telefón: 337783529
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Piešťany
IČO: 037836790
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PhDr. Miroslava Rojková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Drahovce, Školská 907/2
fotka
Mgr. Valéria Majerníková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Drahovce, Školská 907/2