Základná škola Vtáčkovce, Vtáčkovce 1

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Vtáčkovce 1, 04447 Vtáčkovce
WWW:
E-Mail: zsvtackovce@pobox.sk
Telefón: 055 / 6990202
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice - okolie
IČO: 710061781
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Božena Škovránová
Riaditeľ
Základná škola Vtáčkovce, Vtáčkovce 1