Základná škola Vyšná Myšľa, Hlavná 113

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hlavná 113, 04415 Vyšná Myšľa
WWW:
E-Mail: zsvmysla@szm.sk
Telefón: 055 / 6943804, 6943849
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice - okolie
IČO: 710061790
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Lubyová
Riaditeľ
Základná škola Vyšná Myšľa, Hlavná 113