Základná škola Drienov, Nám. kpt. Nálepku 12

Typ: Základná škola
Adresa: Nám. kpt. Nálepku 12, 08204 Drienov
WWW:
E-Mail: zsdrienov@pobox.sk
Telefón: 051/ 793 13 05, 0911 918948
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Prešov
IČO: 037876848
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Dušana Krajňáková
Výchovný poradca
Základná škola Drienov, Nám. kpt. Nálepku 12
fotka
Mgr. Blanka Boboková
Riaditeľ
Základná škola Drienov, Nám. kpt. Nálepku 12