Cirkevná základná škola s VJM Vojany, Elektrárenská 50

Typ: Základná škola
Adresa: Elektrárenská 50, 07672 Vojany
WWW:
E-Mail: czsvojany@gmail.com
Telefón: 056 / 6395225, 0907979670
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Michalovce
IČO: 035538643
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Valentín Hudák
Riaditeľ
Cirkevná základná škola s VJM Vojany, Elektrárenská 50