Základná škola s MŠ Drietoma, Drietoma 453

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Drietoma 453, 91303 Drietoma
WWW:
E-Mail: skola@zsdrietoma.edu.sk
Telefón: 326499343
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trenčín
IČO: 036125911
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Mariana Koláriková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Drietoma, Drietoma 453
fotka
Mgr. Miroslav Kocián
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Drietoma, Drietoma 453