Základná škola s VJM Drnava, Drnava 105

Typ: Základná škola
Adresa: Drnava 105, 04942 Drnava
WWW:
E-Mail: info@zsdrnava.edu.sk
Telefón: 903238517
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rožňava
IČO: 035543744
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Emil Vanyo
Výchovný poradca
Základná škola s VJM Drnava, Drnava 105
fotka
Mgr. Zita Gécziová
Riaditeľ
Základná škola s VJM Drnava, Drnava 105