Základná škola Vrbnica, Vrbnica 20

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Vrbnica 20, 07216 Vrbnica
WWW:
E-Mail: riaditel.zsvrbnica@gmail.com
Telefón: 056 / 6493246, 0918477428
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Michalovce
IČO: 710062044
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Pavol Skyba
Riaditeľ
Základná škola Vrbnica, Vrbnica 20