Základná škola Zemplínska Široká, Zemplínska Široká 277

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Zemplínska Široká 277, 07213 Zemplínska Široká
WWW:
E-Mail: zszemplinskasiroka@minet.sk
Telefón: 056 / 6497223
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Michalovce
IČO: 710062095
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Ďurečková
Riaditeľ
Základná škola Zemplínska Široká, Zemplínska Široká 277