Základná škola Družstevná pri Hornáde, Hlavná 5

Typ: Základná škola
Adresa: Hlavná 5, 04431 Družstevná pri Hornáde
WWW:
E-Mail: a.vajdova@centrum.sk
Telefón: 055/6981 01
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice - okolie
IČO: 035544139
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Alžbeta Tóthová
Výchovný poradca
Základná škola Družstevná pri Hornáde, Hlavná 5
fotka
PaedDr. Anna Vajdová
Riaditeľ
Základná škola Družstevná pri Hornáde, Hlavná 5