Katolícka ZŠ sv. Jána Nepomuckého Rožňava, Kósu - Schoppera 22

Typ: Základná škola
Adresa: Kósu - Schoppera 22, 04801 Rožňava
WWW:
E-Mail: kzs.roznava@gmail.com
Telefón: 058 / 7885857, 0908970481
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rožňava
IČO: 035542837
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zuzana Lojková DiS. art
Riaditeľ
Katolícka ZŠ sv. Jána Nepomuckého Rožňava, Kósu - Schoppera 22