Základná škola s VJM Čoltovo, Čoltovo 77

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Čoltovo 77, 04912 Čoltovo
WWW:
E-Mail: zscoltovo@gmail.com
Telefón: 058 / 7927200
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rožňava
IČO: 710062958
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Katarína Molnárová
Riaditeľ
Základná škola s VJM Čoltovo, Čoltovo 77