Základná škola s MŠ Dubnica nad Váhom, Centrum I 32

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Centrum I 32, 01841 Dubnica nad Váhom
WWW:
E-Mail: vargova@zscidca.sk
Telefón: 042/4420400
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dubnica nad Váhom
IČO: 035678127
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Lenka Krótka
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Dubnica nad Váhom, Centrum I 32
fotka
RNDr. Jana Vargová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Dubnica nad Váhom, Centrum I 32