Základná škola Roštár, Roštár 83

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Roštár 83, 04935 Roštár
WWW:
E-Mail: zsrostar@centrum.sk
Telefón: 058 / 7931047
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rožňava
IČO: 710063105
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Miloš Simon
Riaditeľ
Základná škola Roštár, Roštár 83