Základná škola s VJM Bretka, Bretka - Beretke 56

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Bretka - Beretke 56, 98046 Bretka
WWW:
E-Mail: zsbretka@centrum.sk
Telefón: 047 / 0908963805
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rožňava
IČO: 710138299
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Renáta Görgeiová
Riaditeľ
Základná škola s VJM Bretka, Bretka - Beretke 56