Základná škola s MŠ Dubnica nad Váhom, Centrum II 87

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Centrum II 87, 01841 Dubnica nad Váhom
WWW:
E-Mail: riaditel@skolac2.sk
Telefón: 042/4420030
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dubnica nad Váhom
IČO: 031202284
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mudr. Ferdinand Brunovský
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Dubnica nad Váhom, Centrum II 87
fotka
Mgr. Eva Drieniková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Dubnica nad Váhom, Centrum II 87