Základná škola Vyšná Rybnica, Vyšná Rybnica 138

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Vyšná Rybnica 138, 07241 Vyšná Rybnica
WWW:
E-Mail: zsvrybnica@post.sk
Telefón: 056 / 6595291
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Michalovce
IČO: 710062052
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Eva Koreňová
Riaditeľ
Základná škola Vyšná Rybnica, Vyšná Rybnica 138