Základná škola s MŠ Dubnica nad Váhom, Pod hájom 967

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Pod hájom 967, 01841 Dubnica nad Váhom
WWW:
E-Mail: zspodhajom@gmail.com
Telefón: 042/4422875
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dubnica nad Váhom
IČO: 035678119
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Darina Olšovská
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Dubnica nad Váhom, Pod hájom 967
fotka
PaedDr. Soňa Kačíková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Dubnica nad Váhom, Pod hájom 967