Základná škola sv.Dominika Savia Dubnica nad Váhom, Školská 386/1

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 386/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
WWW:
E-Mail: szsdca@szsdca.edu.sk
Telefón: 0905/962792
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dubnica nad Váhom
IČO: 30414156
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Jančovičová
Riaditeľ
Základná škola sv.Dominika Savia Dubnica nad Váhom, Školská 386/1
fotka
Mgr. Darina Drusová
Výchovný poradca
Základná škola sv.Dominika Savia Dubnica nad Váhom, Školská 386/1