Základná škola Vítkovce, Vítkovce 53

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Vítkovce 53, 05363 Vítkovce
WWW:
E-Mail: zsvitkovce@gmail.com
Telefón: 0903794826
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Spišská Nová Ves
IČO: 710063377
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Katarína Skokanová
Riaditeľ
Základná škola Vítkovce, Vítkovce 53