Základná škola s MŠ Dubník, Dubník 93

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Dubník 93, 94135 Dubník
WWW:
E-Mail: zsdubnik@gmail.com
Telefón: 035/6495309
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nové Zámky
IČO: 037860941
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Petra Horňáková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Dubník, Dubník 93
fotka
PaedDr. Daniela Gyuríková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Dubník, Dubník 93